โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2562

Posted by:

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว เริ่มด้วยการเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระทำจิตใจให้สงบ การตรวจวัดความดัน พบปะกับประธานชมรมฯ พบกับวิทยากรสาวสวย และกิจกรรมสหวาระ

0

Add a Comment


2 × one =

Captcha loading...