โครงการจัดการขยะและโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษี

Posted by:

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว…จัดทำโครงการจัดการขยะ & โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษี…เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆ

0

Add a Comment


seven − three =

Captcha loading...