โครงการอบรมผู้นำนักเรียนและอย.น้อยในโรงเรียน

Posted by:

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้นำนักเรียนและ อย.น้อยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว

0

Add a Comment


one × five =

Captcha loading...