ออกตรวจพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง

Posted by:

วันที่ 2 กันยายน 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ออกตรวจพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อหาทางแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนภายในเขตเทศบาล

0

Add a Comment


1 × 1 =

Captcha loading...