โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

Posted by:

วันที่ 5 กันยายน 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ตามโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนิติชาติ สายทองสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน และได้รับความรู้จากชุดครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองบัว นำโดยนายฐิติ สุภโตษะ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลตำบลหนองบัว จ.ส.อ.คมสัน แก้วไกลตา จพง.ป้องกันฯ พร้อมทีมครูฝึก เพื่ออบรมให้ความรู้และสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

0

Add a Comment


14 + thirteen =

Captcha loading...