ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

Posted by:

วันที่ 19 กันยายน 2562 นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วยนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลและประธานชุมชน ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย รายนางสาวสาคร หกขุนทด ชุมชนศรีสุราษฎร์ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี

0

Add a Comment


twenty + eleven =

Captcha loading...