ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

Posted by:

วันที่ 27 กันยายน 2562 นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อพิจารณาญัติของผู้บริหาร โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน มีหัวหน้าส่วนราชการ และประธานชุมชนเข้าร่วมรับฟังการประชุม ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกระเบียบวาระ

0

Add a Comment


sixteen − four =

Captcha loading...