พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Posted by:

  • วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ช่วงเช้า) มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ณ ศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี และพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
  • (ช่วงเย็น) เทศบาลตำบลหนองบัว เข้าร่วมงานพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมน าถบพิตร ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที
0

Add a Comment


20 − 14 =

Captcha loading...