โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำเดือน ตุลาคม 2562

Posted by:

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว เริ่มด้วยการเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระทำจิตใจให้สงบ การตรวจวัดความดันโลหิต พบปะกับประธานชมรมฯ พบกับวิทยากรประจำวัน และกิจกรรมสหวาระ

0

Add a Comment


1 + sixteen =

Captcha loading...