ลงพื้นที่ตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้อง แก้ไขปัญหาด้วยการจัดพื้นที่พักพิงชั่วคราวให้กับสุนัข

Posted by:

นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ลงพื้นที่ตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องเรียน โครงการหมู่บ้านสวรรยาพาวิลเลียน พร้อมชี้แจงต่อท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช ถึงการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด พร้อมทั้งได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการจัดพื้นที่พักพิงชั่วคราวให้กับสุนัขดังกล่าว

0

Add a Comment


twenty + eighteen =

Captcha loading...