รับซื้อขยะในโครงการธนาคารขยะพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Posted by:

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัว เปิดการรับซื้อขยะในโครงการธนาคารขยะพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น ซึ่งถือเป็นการเปิดรับซื้อขยะครั้งแรกในปีงบประมาณ โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เปิดโครงการเป็นคนแรก และมีพนักงานนำขยะมาขายเป็นจำนวนมาก ทำให้ช่วยลดขยะในองค์กร และพนักงานมีรายได้จากการขายขยะ

0

Add a Comment


18 + 12 =

Captcha loading...