การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ ครั้งที่​ 37 รอบคัดเลือก​ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ “สาธรเกมส์”

Posted by:

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยนายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีกับชัยชนะของทัพนักกีฬา รร.เทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ ครั้งที่​ 37 รอบคัดเลือก​ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ “สาธรเกมส์”
ระหว่างวันที่​ 21-30 ต.ค.62​ ณ​ จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีกีฬาประเภทกรีฑา
รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) กระโดดสูง รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ด.ช. ธราธร นันแก้ว
……………………………………………………….
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) กระโดดสูง รุ่นอายุ 12 ปีหญิง
ด.ญ. แพรวา บัวบาน
……………………………………………………….
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) กระโดดสูง รุ่นอายุ 14 ปีชาย
ด.ช. ธนวัฒน์ บัวบาน
……………………………………………………….
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) กระโดดสูง รุ่นอายุ 18 ปีชาย
ด.ช. ธนพัฒน์ อันโนนจารย์
……………………………………………………….
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นายอาทร เคหาสัย
2. นางกิติชา ธานีเนียม
3. นายสิงปาณี ปังคะบุตร
4. นางสาวกนกวรรณ วงคำ
……………………………………………………………………………………………………………………………

กีฬาประเภทหมองฮอสไทย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) รุ่นอายุ 16 ปีชาย
ด.ช. ณัฐภัทร ผลวีระศักดิ์
……………………………………………………….
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) รุ่นอายุ 16 ปีหญิง
ด.ญ.วรรณษา คำมุกชิก
……………………………………………………….
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
ด.ญ.ณัฐณิชา โพติรัม
……………………………………………………….
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นายอิศราวุฒิ สุวัน
2. นายอาทิตย์ วังคำแหง
3. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จารุฐานันต์

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ฝูงชน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ รองเท้า
ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สนามบาสเก็ตบอล
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ รองเท้า
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
0

Add a Comment


eight − two =

Captcha loading...