ร่วมมอบจักรยานให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ในวันชาวอุดรรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2562

Posted by:

วันที่ 20 พฤษจิกายน 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยนายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย รองประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมมอบจักรยานให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ในวันชาวอุดรรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี

 

0

Add a Comment


thirteen + one =

Captcha loading...