วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

9 ธันวาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัด ปฎิบัติหน้าที่นายกฯ นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว นายอาทร เคหาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ร่วมทำบุญ ตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

 

0

Add a Comment


one × three =

Captcha loading...