ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

Posted by:

วันที่ 9 ธันวาคม.2562 เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งเทศบาลตำบลหนองบัว นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่หน้านายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในกิจกรรมดังกล่าว

 

0

Add a Comment


fifteen − seven =

Captcha loading...