ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Posted by:

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, หมวก, รองเท้า, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน

 

0

Add a Comment


fifteen + one =

Captcha loading...