โครงการ “ถนนสวยเมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

Posted by:

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Kick Off) สายทางถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เทศบาลตำบลหนองบัว จึงได้จัดโครงการกิจกรรม ”ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” นำโดย นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยประธานชุมชน ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว พนักงานทำความสะอาด ได้ร่วมกันทำกิจกรรมขุดลอกคู คลอง ผักตบชวา กำจัดวัชพืช ทำความสะอาดบริเวณถนนสองข้างทาง ณ บริเวณคลองระบายน้ำถนนเลี่ยงเมืองหน้าหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ จนถึงหน้าหมู่บ้านพฤกษา ปลูกต้นไม้ และดูแลป้าย/ป้ายโฆษณา ที่ไม่เป็นระเบียบและบดบังทัศนียภาพ

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก http://shorturl.at/cksF7

     

0

Add a Comment


two + 2 =

Captcha loading...