“ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่” ประจำปี 2563 ขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดทำโครงการ “ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่” ประจำปี 2563 ขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธาน มีนายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับตนเอง และร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของเราชาวไทย สืบไป

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังกิน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ อาหาร

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ตาราง, อาหาร และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ตาราง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังกิน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, ตาราง, สถานที่ในร่ม และ อาหาร

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังกิน

 

0

Add a Comment


19 − 13 =

Captcha loading...