กิจกรรม Big Cleaning เรือนจำกลางอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 8 มกราคม 2563 จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning ในเรือนจำกลางอุดรธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เป็นประธาน กิจกรรมประกอบด้วยการทำความสะอาดที่เยี่ยมญาติภายในเรือนจำ การตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโดยรอบเรือนจำ การจัดอบรมขยายผลในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เทศบาลตำบลหนองบัวได้จัดบุคลากรจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

0

Add a Comment


nineteen − 2 =

Captcha loading...