โครงการบังคับคดีสัญจร เสริมสร้างความรู้กฏหมายด้านการบังคับคดี และกฏหมายในชีวิตประจำวัน และโครงการเสริมสร้างการรับรู้กฏหมายสำหรับเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

Posted by:

วันที่ 15 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการบังคับคดีสัญจร เสริมสร้างความรู้กฏหมายด้านการบังคับคดี และกฏหมายในชีวิตประจำวัน และโครงการเสริมสร้างการรับรู้กฏหมายสำหรับเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้น ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

0

Add a Comment


9 + eight =

Captcha loading...