ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Posted by:

วันที่ 17 มกราคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยรองประธานสภา สมาชิกสภาและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว

 

0

Add a Comment


eight − 5 =

Captcha loading...