โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posted by:

วันที่ 28 มกราคม 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปิดทำกรเรียนการสอน ขึ้น เป็นปีที่ 3 มีนักเรียนเข้ามาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ในช่วงเช้ามีกิจกรมหน้าเสาธงเช่นเคย รวมถึงการสวดมนต์ไหว้พระ การออกกำลังกาย การตรวจคัดกรองสุขภาพ การพบปะก่อนการเริ่มกิจกรรมประจำวัน โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิด มีคณะครูโรงเรียนผู้สูงอายุ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ฝูงชน, ต้นไม้, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน, ต้นไม้, งานแต่งงาน และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า, เด็ก, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ฝูงชน, ตาราง และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, อยู่บนเวที, กำลังยืน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 17 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ฝูงชน
0

Add a Comment


4 + 4 =

Captcha loading...