กีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2563

Posted by:

วันที่ 31 มกราคม 2563 กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองบัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จัดโครงการกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนอง บัว เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา ประธานชุมชน คณะครู ผู้ปกครองนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม มีการแข่งขันกีฬา การแสดงของนักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสนุกสนาน เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมทั้งสองศูนย

ในภาพอาจจะมี 16 คน, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังเล่นกีฬา, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, เด็ก, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน, ท้องฟ้า, ฝูงชน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, เด็ก, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

 

0

Add a Comment


six + 13 =

Captcha loading...