โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ประชาชน หรือสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2563

Posted by:

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายป้องกันเทศบาลตำบลหนองบัว จัดอบรมโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ประชาชน หรือสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2563 ขึ้น ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใสโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางอารีย์ื สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติืหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปืดโครงการ มีนายนิติชาติ สายทองสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน มีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, สนามบาสเก็ตบอล และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ไฟ

ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ไฟ

 

0

Add a Comment


17 − sixteen =

Captcha loading...