ประชุมคณะกรรมการการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยสายทางอุดรธานี – สกลนคร

Posted by:

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล สถาปนิกเทศบาล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยสายทางอุดรธานี – สกลนคร ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร(โพธิ์ เนติโพธิ์) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการรักษาความสะอาดถนนตามสายทางหลักให้มีความเป็นระเบียเรีอบร้อย สะอาด สวยงาม ต่อไป

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

 

0

Add a Comment


20 + seven =

Captcha loading...