ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563

Posted by:

ด้วยสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ได้มีการกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จึงประชาสัมพันธ์การประชุมสภา

0

Add a Comment


five + 6 =

Captcha loading...