Udon Go Clean ถนนสวยเมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4

Posted by:

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Kick Off) สายทางถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ขึ้น ณ บริเวณแยกบายพาสอุดร-หนองคาย เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สายทางถนนเลี่ยงเมือง โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานโครงการฯ และมีนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน หน่วยงานเทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง เทศบาลตำบลบ้านจั่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น เทศบาลเมืองหนองสำโรง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเถอเมืองอุดรธานี แขวงทางหลวงอุดรธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ.ทีโอที จำกัดมหาชน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน พนักงานเทศบาล พลังจิตอาสา พนักงานทำความสะอาดชุมชน ร่วมกิจกรรมด้วยพลังสามัคคีทุกภาคส่วน

ลิ้งค์อัลบั้ม :  shorturl.at/tTX26

0

Add a Comment


five + six =

Captcha loading...