ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลหลักเมือง ราชบุรี

Posted by:

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน จากเทศบาลตำบลหลักเมมือง จังหวัดราชบุรี นำโดยท่านายกเทศมนตรีนายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิก ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

0

Add a Comment


4 × 2 =

Captcha loading...