การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “หนองบัวเกมส์” ต้านยาเสพติด

Posted by:

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “หนองบัวเกมส์” ต้านยาเสพติด โรงเรียนถ่่ายโอนในสังกัด อปท. จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายอาทร เคหาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนถ่ายโอน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ประธานชุมชน คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดและร่วมแข่งขันกีฬา จำนวน 9 โรงเรียนถ่ายโอน

ลิ้งค์ดาวน์โหลดอัลบั้ม : http://shorturl.at/ouMRX

0

Add a Comment


20 + two =

Captcha loading...