กาชาดช่วยเรา เราช่วยกาชาด

Posted by:

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ ไทยวัสดุ โกบอลเฮ้าส์ พนักงานเทศบาล ประชาชนในพื้นที่ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดอุดรธานี บริเวณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบริจาค

 

0

Add a Comment


4 × five =

Captcha loading...