มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

Posted by:

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว โดยนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยนายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชน ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย/วาตภัย) ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ 1 และชุมชนดอนหัน เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัย ทั้งสองรายจากเหตุสาธารณภัยที่ผ่านมา

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ตาราง, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และ สถานที่ในร่ม

0

Add a Comment


2 × two =

Captcha loading...