วันสตรีสากล

Posted by:

วันที่ 8 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดฝึกอบรม “โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมวันสตรีสากล” ขึ้น เพื่อยกย่องเกียรติสตรี ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อน และเพื่อให้เห็นความสำคัญของบทบาทสตรี โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการ มีการบรรยายเรื่อง “บทบาทของสตรีกับการยุติความรุนแรงในครอบครัว” โดยนายนิรันดร์ ยั่งยืน อัยการศาลสูงจังหวัดอุดรธานี สำนักงานอัยการ จังหวัดอุดรธานี และ “สตรีไทยกับการศึกษาในยุคประชาคมอาเซียน” บรรยายโดยอาจารย์จิรัญญ์นันท์ สิงห์ยัง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดู่ พร้อมด้วยบรรยายเรื่อง “สตรีกับการพัฒนาเพื่อสังคม” โดย ดร.บุญเหลือ บุบผามาลา รองอธิการบดีวิทยาลัยพิชญบัณฑิต และการแบ่งกลุ่มกิจกรรม “การดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบแอโรบิค” โดยทีมวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองอุดรธานี

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก

0

Add a Comment


four × two =

Captcha loading...