การอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

Posted by:

วันอังคาร ที่ 10-13 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ขึ้น ณ ห้องประชุมโพนทอง ขั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดทำเจลล้างมือและการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 150 คน ประกอบด้วยผู้นำชุมชน หมู่บ้าน อสม. ฯลฯ ร่วมอบรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปขยายผลต่อไปในชุมชนได้ ขอบคุณ คณะวิทยากรจากสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี บริษัท เอลวีร่า(จักร/อุปกรณ์) ภาพโดย นายธนกฤษ อินทะวงษ์ นักศึกษาฝึกงาน

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 17 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี อาหาร

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 13 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, เด็ก และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และ ตาราง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

 

0

Add a Comment


2 × 4 =

Captcha loading...