ปัจฉิม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธายพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย ให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีคณะครูอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนอยู่บนเวที และ เด็ก

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังยืน

0

Add a Comment


14 + twelve =

Captcha loading...