การขยายเวลาปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

ประกาศขยายเวลาปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว
#จากเดิม ปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2563 จำนวน 15 วันทำการ และเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 10 เมษายน 2563
#เพิ่มเติม ปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 และเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 13 เมษายน 2563

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

0

Add a Comment


one × two =

Captcha loading...