มอบสิ่งของชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 ณ บ้านนาทราย

Posted by:

วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. บ้านนาทราย หมู่ 3 ตำบลหนองบัว อ.เมือง อุดรธานี นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ใหญ่บ้านนาทราย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลหนองบัว และประธานชุมชนนาทราย 1 ได้ร่วมมอบสิ่งของชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 ณ บ้านนาทราย หมู่ 3 ตำบลหนองบัว อ.เมืองอุดรธานี ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องกักตนเองอยู่ที่พักเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันตามมาตรการ และเป็นบุคคลที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพตนเองหรือมีฐานะยากจน หรือเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป และไม่มีบุคคลในครอบครัวช่วยเหลือดูแลหรือเป็นผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้พิการ จำนวน 2 ราย

 

0

Add a Comment


14 + 10 =

Captcha loading...