ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันจันทร์ ที่ 13 เมษายน 2563 นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว พร้อมตรวจสภาพอาคาร สถานที่ ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและวางแผนในการพัฒนาพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ ต่อไป โดยมีนายอาทร เคหาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ

0

Add a Comment


3 × 1 =

Captcha loading...