ออกตรวจพื้นที่ น้ำท่วมซ้ำซากซอยนาทราย 1 ซอยมั่งคั่ง ซอยโนนขมิ้น 3 ซอยเอนกประสงค์ ซอยแสงเจริญ และคลองระบายน้ำบ้านค่ายเสนีย์ฯ คลองหนองไฮ

Posted by:

วันที่ 11 เมษายน 2563 นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนอบัว พร้อมด้วยนางสาวชีวรัตน์ แก้วพวงทอง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ออกตรวจพื้นที่ น้ำท่วมซ้ำซากซอยนาทราย 1 ซอยมั่งคั่ง ซอยโนนขมิ้น 3 ซอยเอนกประสงค์ ซอยแสงเจริญ และคลองระบายน้ำบ้านค่ายเสนีย์ฯ คลองหนองไฮ เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและวางแผนการระบายน้ำ ปี 63

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ

ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ต้นพืช, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นพืช, ต้นไม้, เมฆ, พื้นหญ้า, สะพาน, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, เมฆ, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ต้นพืช, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้, เด็ก, รองเท้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

 

0

Add a Comment


nine − five =

Captcha loading...