ตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองบุคคล บริเวณ ถนนดงอุดม-หนองใส (ทางเข้าวัดดงสระพังทอง)

Posted by:

วันที่ 28 เมษายน 2563 ด่านชุมชนเทศบาลตำบลหนองบัว มีการตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองบุคคล บริเวณ ถนนดงอุดม-หนองใส (ทางเข้าวัดดงสระพังทอง) เป็นวันที่สิบเอ็ด ได้มีนายดรณ์ สมิตะเกษตรินนายอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการฏิบัติและได้มอบหน้ากากผ้าให้กับนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่เดินทางผ่านจุดคัดกรอง โดยมีนางกานต์รวี พูลศิริ กำนันตำบลหนองบัว นายนิติชาติ สายทองสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ชุดปฏิบัติงาน ชรบ. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อปพร. อสม จนท.ป้องกันเทศบาลหนองบัว ร่วมต้อนรับหลังจากนั้นได้ปฏิบัติงานอย่างพร้อมเพียง โดยได้มีการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางผ่านเข้า-ออก เส้นทางดังกล่าว พร้อมมอบหน้ากากผ้าผลการคัดกรองไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงผิดปกติ

 

0

Add a Comment


2 × 3 =

Captcha loading...