ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(วาตภัย)

Posted by:

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายป้องกันฯ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ชุมชนหนองขาม เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 ราย เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ต้นพืช, บ้าน และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นไม้, ต้นพืช, บ้าน และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ต้นพืช, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, ท้องฟ้า, บ้าน และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, เครา, หมวก, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, เครา และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, บ้าน, เมฆ, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, บ้าน, ท้องฟ้า, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ต้นพืช, บ้าน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช, ท้องฟ้า, บ้าน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นพืช, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, แถบ และ เด็ก
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังเต้นรำ
0

Add a Comment


19 − 13 =

Captcha loading...