ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(วาตภัย)

Posted by:

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายป้องกันฯ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ชุมชนหนองขาม เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 ราย เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม http://shorturl.at/iGK07
0

Add a Comment


seven + five =

Captcha loading...