กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

Posted by:

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล นางกชกร บุญทองอ่อน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ” ร่วมใจไทย ปลุกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 6 พฤษภาคม 2563 บริเวณสนามด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ดูรูปภาพเพิ่มเติมกด Link http://shorturl.at/qtuyK

0

Add a Comment


fourteen − two =

Captcha loading...