ตรวจพื้นที่น้ำท่วมขังชุมชนหนองขาม/หนองขามน้อย ประปาเขต 7 บ้านค่ายเสนีย์ โนนขมิ้น และชุมชนนาทราย

Posted by:

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยนางกชกร บุญทองอ่อน รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ผู้ใหญ่บ้านนาทราย ตรวจพื้นที่น้ำท่วมขังชุมชนหนองขาม/หนองขามน้อย ประปาเขต 7 บ้านค่ายเสนีย์ โนนขมิ้น และชุมชนนาทราย เพื่อหาทางแก้ไข/ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในชุมชน ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมขัง ให้น้อยที่สุด

ดูรูปภาพเพิ่มเติมกด Link http://shorturl.at/hDIO1

0

Add a Comment


15 + 11 =

Captcha loading...