ประชุมการดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลหนองบัว ปีงบประมาณ 2563

Posted by:

12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 เทศบาลตำบลหนองบัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัว จัดประชุมการดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลหนองบัว ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี และการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ของเทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัวแทนปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ตัวแทนหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, เด็ก, แว่นกันแดด, ภาพระยะใกล้ และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้

ในภาพอาจจะมี 1 คน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ฝูงชน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

0

Add a Comment


2 × 3 =

Captcha loading...