โครงการ “ถนนสวย เมืองสะอาด ใสใจสิ่งแวดล้อม” เทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 5 ขึ้น บริเวณคลองระบายน้ำ ซอยสร้างหิน ชุมชนศรีสุราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการ “ถนนสวย เมืองสะอาด ใสใจสิ่งแวดล้อม” เทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 5 ขึ้น บริเวณคลองระบายน้ำ ซอยสร้างหิน ชุมชนศรีสุราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยนางอารีย์ สุรารักษ์ นางกชกร บุญทองอ่อน รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประธานชุมชน พนักงานเทศบาล พนักงานทำความสะอาดชุมชน เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ กำจัดวัชพืช ผักตบชวาที่สะสมในลำคลอง ซึ่งสว่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและเกิดการตื้นเขิน หรือขัดขวางการไหลของทางเดินน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ และเพื่อเป็นการทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางถนนให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ฝูงชน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, หมวก และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, หมวก และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ท้องฟ้า, ต้นพืช, เด็ก, สนามบาสเก็ตบอล และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, ต้นไม้, เมฆ, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นพืช, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, เด็ก, พื้นหญ้า และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, พื้นหญ้า, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, หมวก, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ท้องฟ้า, ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, พื้นหญ้า, ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังเดิน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
0

Add a Comment


nineteen + five =

Captcha loading...