ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามตารางการออกให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก http://shorturl.at/jyAH0

   

0

Add a Comment


14 − 3 =

Captcha loading...