หารือ รับฟังความคิดเห็น แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อเป็นการประสานการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ร่วมพบปะประธานชุมชุนภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 สำนักงานเทศาลตำบลหนองบัว เพื่อพบปะ หารือ รับฟังความคิดเห็น แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อเป็นการประสานการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว ให้เป็นไปในแนวทางที่ประสานสอดคล้อง ร่วมมือ ร่วมใจกัน โดยมีนายแจ้ง ศรีหนองพอก พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม ในโอกาสนี้สมาชิกสภาเทศบาลพร้อมด้วยประธานชุมชน ได้มอบของที่ระรึกพร้อมกระเช้าดอกไม้และผูกผ้าขาวม้า ให้กับท่านปลัดฯ ตามประเพณีของชาวอีสาน เพื่อเป็นการต้อนรับในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, สำนักงาน, หน้าจอ, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง, เด็ก และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, เด็ก และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และเด็ก

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน และเด็ก

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ตาราง และเด็ก

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ตาราง และเด็ก

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และตาราง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และเด็ก

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และเด็ก

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน และเด็ก

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และตาราง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และเด็ก

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, เครา

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และเด็ก

 

0

Add a Comment


1 × 5 =

Captcha loading...