การประชุมหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังฯ

Posted by:

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภองเมืองอุดรธานี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีนายนิคม
พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมนำเสนอปัญหา ผลกระทบจากการระบายน้ำในพื้นที่รับน้ำ และเสนอแนะแนวทางวิธีการแก้ปัญหา รวมถึงการสนับสนันเครื่องมือ อุปกรณ์ของหน่วยงานต่างๆ ในแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากน้ำท่วมขัง โดยมีเรื่องพิจารณาที่สำคัญ คือ การระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำบ้านจั่น พื้นที่รับน้ำมีระดับน้ำที่สูงไม่สามารถรองรับการระบายน้ำจากชุมชน การระบายน้ำในพื้นทีลุ่มต่ำ การเชื่อมต่อโครงข่ายการระบายน้ำ การอุดตันของท่อระบายน้ำ การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ และการประสานงาน การทำงาน ร่วมกับพื้นที่ข้างเคียง

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ฝากให้ชุมชนที่เกิดน้ำท่วมขัง อาทิ ชุมชนมั่งคั่ง ชุมชนเฟริสโฮม ชุมชนแสงเจริญ ชุมชนดงอุดม ชุมชนศรีสุราษฎร์
ได้ตั้งงบประมาณ จัดหาพื้นที่รองรับน้ำ ในลักษณะแก้มลิง และการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมขัง รวมถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่และประชาชน

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ การระบายน้ำ และเสนอให้มีการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยใช้วิธีการผลักดันน้ำ /สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 3 พร้อมสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ /ศูนย์ ปภ.14 สนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลกำลังสูง ในภาวะที่เกิดวิกฤต /ชุมชนต่างๆ ร่วมสนับสนุนกำลังคน ประสานงานดูแลผู้ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากการระบายน้ำ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคึยงพร้อมประสานงาน ให้ความร่วมมือในการระบายน้ำร่วมกัน

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก

0

Add a Comment


9 − eight =

Captcha loading...