แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

Posted by:

ประชาสัมพันธ์ : ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

0

Add a Comment


fifteen − 14 =

Captcha loading...