โครงการฝึกอบรมสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในเทศบาลตำบลหนองบัว 2563

Posted by:

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในเทศบาลตำบลหนองบัว ตาม พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนิติชาติ สายทองสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว กล่าวรายงาน มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน ดำเนินการฝึกอบรมโดยชุดครูฝึกดับเพลิงกู้ภัยศูนย์ฝึกดับเพลิงกู้ภัยเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีนายฐิติ สุภโตษะ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลตำบลหนองบัว เป็นหัวหน้าชุดครูฝึกพร้อมทีมงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดการและดูแลสถานที่หน่วยงานให้มรสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ การกำหนดแผนและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุร่วมกันของบุคลากรในองค์กร รวมถึงเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่บุคลากรในการป้องกันและระงับอัคคีภัย อีกด้วย

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

0

Add a Comment


twelve − one =

Captcha loading...