เทศบาลตำบลหนองบัว มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

Posted by:

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2 ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย) ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ ฯ 2 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 ราย สืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ที่ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายบางส่วน และมีเจ้าของบ้านได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว

0

Add a Comment


11 − 4 =

Captcha loading...